over de nationale voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is in 1993 door Stichting Lezen in het leven geroepen om het leesplezier in groep 7 en 8 te stimuleren. In de meer dan 25 jaar dat de wedstrijd bestaat is deze uitgegroeid tot de op één na grootste leescampagne (na de Kinderboekenweek) voor het basisonderwijs in Nederland. Jaarlijks doet bijna vijftig procent van de basisscholen mee aan de wedstrijd. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school maakt deelname aan De Nationale Voorleeswedstrijd deel uit van hun leesbevorderingsbeleid.

De Nationale Voorleeswedstrijd is bedoeld voor het regulier basisonderwijs. Scholen die meerdere zelfstandige locaties hebben, kunnen met deze locaties afzonderlijk deelnemen.

over de wedstrijdorganisatie

De Nationale Voorleeswedstrijd wordt gedragen door de Bibliotheken. De lokale (basis)bibliotheken organiseren de tussenrondes die plaats vinden na de schoolrondes. De Provinciale Ondersteuningsinstellingen van de Bibliotheken (POI’s) organiseren de provinciale finale.

De uitvoerende organisatie van de Nationale Voorleeswedstrijd ligt bij maatschappelijk project- en communicatiebureau 125Procent. Zij zijn het eerste aanspreekpunt via info@denationalevoorleeswedstrijd.nlHeeft u praktische vragen kijk dan eerst even op onze FAQ-pagina. Daar vindt u ook het contactformulier.

Stichting Lezen coördineert de voorleeswedstrijd op landelijk niveau en is verantwoordelijk voor de financiering.

 

meer voorleeswedstrijden

De Nationale Voorleeswedstrijd is niet de enige voorleeswedstrijd! In Nederland is er ook nog een wedstrijd voor de brugklas (read2me) en voor pabo-studenten (de Pabo Voorleeswedstrijd). Ook buiten de grenzen strijden kinderen om de titel de Nationale Voorleeskampioen. Duitsland, Rusland, Polen, Frankrijk, de Armenië en Letland hebben eveneens een voorleeswedstrijd.

 

over stichting lezen

Stichting Lezen is het landelijke kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van OCW zet Stichting Lezen zich als ondersteunende instelling in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

De belangrijkste doelgroep zijn kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar. Stichting Lezen stimuleert ouders/verzorgers, bibliotheekmedewerkers, leerkrachten en docenten om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die hun de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers. Om dat te bereiken stemt Stichting Lezen bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleert zij methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn. www.lezen.nl