provinciale finale

Van half maart tot half april 2020 worden de winnaars van de regio finales uitgenodigd voor de provinciale finale. De provinciale finale is een feestelijke gebeurtenis met een (muzikaal) optreden, meestal in een groot theater. De provinciale ondersteuningsorganisatie neemt contact met de school op over de datum, het tijdstip en de locatie van de provinciale finale en informeert de school over het meenemen van supporters.
Data van de provinciale finales worden begin januari 2020 bekend gemaakt.

  Nieuw boekfragment kiezen
  Kandidaten die doorgaan naar de provinciale finale moeten een nieuw fragment kiezen uit hetzelfde boek of uit een ander boek.  Als het gekozen boek eenmaal is doorgegeven aan de provinciale of landelijke organisator kan de keuze alleen bij hoge uitzondering nog gewijzigd worden.
  Let op! A-boeken mogen niet in de provinciale en landelijke finale.

  landelijke finale

  Uiteindelijk gaat uit elke provincie één kandidaat door naar de landelijke finale op 27 mei 2020. De landelijke finale is een fantastisch voorleesfeest, waar de hele klas naartoe mag. De klas wordt opgehaald én thuisgebracht! Tijdens de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd:

  • leest iedere provinciale winnaar een fragment voor uit een zelfgekozen boek.
  • leest iedere kandidaat een deel uit een boek dat op de ochtend van de finale wordt uitgereikt (het onvoorbereid voorlezen).

  Tussen de voorleessessies door treedt een populaire groep of artiest op. De finale krijgt veel aandacht van de dag- en weekbladen en van radio en tv. De Nationale Voorleeskampioen krijgt een wisseltrofee voor school, een eigen trofee en boekenbonnen. Ook wordt de landelijke winnaar een jaar lang Kinderdirecteur van het inspirerende en avontuurlijke Kinderboekenmuseum.

  Winnaars
  Tijdens de landelijke finale worden de nummers 1, 2 en 3 bekendgemaakt. Alle overige deelnemers worden vierde. Tijdens de voorrondes worden vaak alleen een nummer 1 en 2 gekozen.