Tot 1 december kondenscholen hun schoolkampioen aanmelden via dit Dashboard. Heb je hier vragen over? Je kunt contact opnemen met info@denationalevoorleeswedstrijd.nl. Vermeld schoolnaam, locatie, adres en het inschrijfnummer.

Neem contact op

Voor scholen

Elk jaar maak je als school eenmalig een nieuw account aan. De inloggegevens van afgelopen jaar zijn niet meer bruikbaar.
In de deelname-envelop dat aan het begin van dit schooljaar wordt verstuurd naar de school zit een brief met jullie unieke inschrijfnummer en activatiecode. 

Aanmelden/Inloggen school

Voor Bibliotheken

Wanneer de bibliotheek afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt van het Dashboard kan er met dezelfde inloggegevens ingelogd worden. Indien het wachtwoord onbekend is kan je een 'Nieuw wachtwoord' aanvragen.
Wanneer de bibliotheek afgelopen jaar geen gebruik heeft gemaakt van het Dashboard kan het account geactiveerd worden met de speciale inloggegevens. Deze inloggegevens heeft de bibliotheek ontvangen via de POI.
Bibliotheken kunnen de gegevens van de scholen in hun eigen regio bekijken. Tevens zijn er na inloggen verschillende nuttige bestanden beschikbaar voor de organisatie van de wedstrijd en voor het geven van de voorleesworkshop.

Aanmelden/Inloggen bibliotheek