Home

Welkom bij De Nationale Voorleeswedstrijd!

De Nationale Voorleeswedstrijd is een voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De Nationale Voorleeswedstrijd wordt mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en wordt georganiseerd in samenwerking met de bibliotheken.

Door mee te doen aan De Nationale Voorleeswedstrijd leren leerlingen op een speelse manier dat voorlezen heel leuk en waardevol is. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die voorgelezen worden beter scoren op school, daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze beter in het verwoorden van emoties.

Op onze website kunt u zelf een aantal dingen regelen:

  • een gratis deelnamepakket aanvragen (bestaande uit een spelregelboek, twee posters en een oorkonde voor de schoolkampioen)
  • nakijken wanneer het gratis deelnamepakket is verstuurd
  • een schoolkampioen aanmelden en gegevens van de aangemelde kampioen inzien
  • opzoeken of en eventueel wanneer er een bevestigingsbrief (brief met medaille en factuur) verstuurd is
  • uw schoolgegevens inzien en deze, indien gewenst, zelf wijzigen

Helaas is het niet meer mogelijk om een schoolkampioen aan te melden. De sluitingsdatum hiervoor was 1 december 2013. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: info@denationalevoorleeswedstrijd.nl.